Alla inlägg av Accessdata

EU-projekt

Nu har vi påbörjat ett nytt projekt med stöd från Regionalfonden lokalt ledd utveckling via Kustlandet. Vi bygger upp ett hus från 1800-talet på gården som kommer att användas i vår Bed & Breakfast-verksamhet. Beräknas vara klart senhösten 2019.

Det är detta hus som kommer att byggas upp hos oss. Det var bostadshus till gården Halhälla i Östra Ryd och bilden är tagen på 1940-talet.

Nu är grunden på plats med vatten och avlopp. I vår börjar husbygget!
Vår och nästan försommar! Murat på baksidan och grundstenar som kommer att synas på framsidan. Alla ”bärande grundstenar på plats!
Första timmervarven på plats. En del syllstockar var dåliga och behövde bytas. LGB timmerhus i Motala har på lager!
Om man inte har något att göra kan man läsa gamla tidningar, de äldsta från 1870-talet, eller kolla efter tapetfragment
Arbetet fortsätter…..bara Johan och jag nu. De är rätt tunga stockarna! Nui finns det en ingång och antydan till fönster.
Övervåningens bjälklag på plats. Det börjar bli högt att få upp stockarna.
Tak på!